Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi

Halkbankası'ndan Esnaf Kredilerine %50 Faiz İndirimi.
Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına yönelik karar kapsamında, esnaf ve sanatkara kullandırılmış ve bakiyesi 2014 yılına devreden krediler ile bu yıl içinde bu kapsamda kullandırılacak kredilere yüzde 50 oranında faiz indirimi uygulanacak.  Karar, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararıyla,
Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle ve ya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2014 yılına devreden krediler ile 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ne bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK lar kefaletiyle veya ESKKK ların kefaleti olmaksızın bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, yüzde 50 faiz indirimi oranı uygulanacak.
Faiz İndirimi %50
Karar kapsamında önceki yıllarda kullandırılan kredilerin 2014 yılına devreden bakiye tutarlarında ve 2014 de kullandırılacak krediler de faiz indirimi yüzde 50 olarak uygulanacak.
Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemelere ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenecek. İncelemeler sonucunda düzenlen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı ve Banka tarafından esas alınacak. 2014 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenecek.